Tájékoztató óvodai beiratkozásról a 2022/2023-as tanévre
2022.03.23.
Tisztelt Szülők


   Tisztelt Szülők!
     A kunszigeti Tündérvár Óvoda
     és Kunsziget Község Önkormányzata
   mint fenntartó
Tájékoztatja Önöket
  

2022/2023 nevelési évre
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL
 
Beíratás helyszíne, időpontja:
 
Tündérvár Óvoda
9184 Kunsziget József Attila utca 2/a

2022. április 26-án kedden         7 órától 15 óráig
2022. május 03-án kedden          13 órától 18 óráig
 
Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermek:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján:
„minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.”


Az óvoda sok szeretettel várja azon kisgyermekeket és Szüleiket, akik:
2023. augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltik.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
     
 Kitöltött szándéknyilatkozat (lásd a cikk / tájékoztató végén)
      Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
      Szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
      a gyermek TAJ kártyája
 
 
 
 
                                                                                               Frank Gyuláné
                                                                                                 óvodavezető
 
 

Forrás : http://www.tundervarovoda.hu