Tájékoztató óvodai beiratkozásról a 2021/2022-es tanévre
2021.03.31.
Tisztelt Szülők


      A kunszigeti Tündérvár Óvoda
         és Kunsziget Község Önkormányzata
      mint fenntartó
                                                             Tájékoztatja Önöket
   2021/2022 nevelési évre
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL
Beíratás időpontja, helyszíne:
 
Kunsziget  Tündérvár Óvoda
9184 Kunsziget József Attila utca 2/a
2021. április 26-án hétfőn         7 órától 15 óráig
2021. május 03-án hétfőn          13 órától 18 óráig
 
Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermek:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján:
„minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.”


Az óvoda sok szeretettel várja azon kisgyermekeket és Szüleiket, akik:
2022. augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltik.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
 Szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat is kérjük:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek TAJ kártyája
Az óvodába elektronikusan is be lehet íratkozni: a tundervar@kunsziget.hu e-mail címre elküldve az adatokat.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a kisgyermek első óvodai napján kerül sor.
 
 
                                                                                              Frank Gyuláné
                                                                                                 óvodavezető
 
 

Forrás : http://www.tundervarovoda.hu